Shah-Khomeini

Khomeini-1979
Brezezinski-Carter.jpg